ساختمان تجاری شهرک امیرکبیر

  • مشخصات کلی

پروژه احداث واحدهای تجاری شهرک امیرکبیر