مدرسه حضرت زینبیه

  • مشخصات کلی

پروژه احداث مدرسه زینبیه