پروژه دانا 15

این پروژه دارای حدود 19000 متر مربع بنا میباشد که شامل 150 واحد مسکونی و حدود 500 متر مربع مغازه تجاری است و در زمینی به متراژ تقریبی 5000 متر مربع با سرمایه گذاری شرکت داناساخت انجام گرفته است :

تصاویر حین ساخت :دپوی بخشی از مصالح نازک کاری :تکمیل نما :