اطلاعیه دانا 11و12(مسکن مهر)

اطلاعیه زمانبندی تحویل واحد های مهر  به مالکین محترم:

با توجه به آماده بودن واحد های پروژه مسکن مهر متقاضیان محترم این پروژه می توانند در هر لحظه با تکمیل نمودن مدارک خود و انجام تسویه حساب واحد خود را تحویل بگیرند.