* ضروری
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* شغل پدر :
 

 

* جنسیت :
* وضعیت تآهل :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
کد ملی :
نمونه عکس پرسنلی (حجم حداکثر 100 کیلوبایت) :
* تحصیلات :
* سوابق شغلی :
* مهارت های شغلی :
به ترتیب درجه مهارت درج گردد
* رشته شغلی مورد درخواست شما چیست؟ :
* حداقل مبلغ دریافتی ماهانه(نه حقوق پایه)مورد پیشنهاد شما برای ساعات کاری 8 الی 18 ، 6 روز هفته (ایاب و ذهاب و ناهار بعهده خودتان) چقدر است؟ :
* آدرس محل سکونت :
* تلفن تماس :
مثال => 12345678-031
* تلفن همراه :
* نوع معرفی :
* تاریخ تکمیل فرم :