تاسیسات مکانیکی و برق

 

* ضروری
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* شغل پدر :
* نوع معرفی :
* جنسیت :
* وضعیت تاهل :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
کد ملی :
 

تحصیلات

* مدرک :
* رشته :
* نام و محل موسسه آموزشی :
* تاریخ شروع :
* تاریخ پایان :
* دوره های تاسیسات که جداگانه دیده اید چیست؟ :
* آیا پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی دارید؟(چه پایه و رشته ای) :
* سوابق شغلی به ترتیب از آخرین سمت درج شده :
ردیف-سمت-نام موسسه(کارفرما)-موضوع فعالیت(نوع پروژه)-تارخ شروع و پایان-مدت متصدی-علت تغییر شغل
* مهارتهای شغلی (به ترتیب درجه مهارت درج گردد) :
* حداقل مبلغ دریافتی ماهانه(نه حقوق پایه)مورد پیشنهاد شما برای ساعات کاری 8 الی 18 ، 6 روز هفته (ایاب و ذهاب و ناهار بعهده خودتان) چقدر است؟ :
* آدرس :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :