دفتر فنی

 

* ضروری
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* شغل پدر :
* نوع معرفی :
* جنسیت :
* وضعیت تاهل :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* کدملی :
* محل صدور :
 

تحصیلات

* مدرک :
* رشته :
* نام و محل آموزشی موسسه :
* تاریخ شروع :
* تاریخ پایان :
* آیا پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی دارید؟ :
* آیا سابقه کار درزمینه انبوه سازی دارید؟ :
* تا چه حد با فهرست بها آشنایی دارید؟ :
* آیا با نرم افزار های کنترل پروژه آشنایی دارید؟ :
* میزان تسلط شما به برنامه آتوکد چقدر است؟ :
* آشنایی شما با نقشه برداری چقدر است؟ :
* سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین سمت درج گردد) :
ردیف-عنوان شغل-نام موسسه-تاریخ شروع و پایان-مدت تصدی-علت تغییر شغل یا سمت
* مهارتهای شغلی(به ترتیب درجه مهارت درج گردد) :
* حداقل مبلغ دریافتی ماهانه(نه حقوق پایه)مورد پیشنهاد شما برای ساعات کاری 8 الی 18 ، 6 روز هفته (ایاب و ذهاب و ناهار بعهده خودتان) چقدر است؟ :
* آدرس :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :